e-Commerce חנות וירטואלית

אפשר רגע לעצום את העיניים ולדמיין ביקור בחנות.
למשש את הסחורה. להריח. לטעום. למדוד.
האתגר הגדול בעיצוב הפנים של החנות הוא עיצוב החוויה הרגשית של המבקר בה.
שאלות כמו איפה מונח מה? ולמה?  אילו גורמים משפיעים על האווירה?
ואיזו חוויה מעוניינים שהלקוח ירגיש בביקור בחנות?

בחנות אינטרנטית האתגר הזה הוא כפול ומכופל.
בחנות אינטרנטית 'קונים בעיניים'.
איפה מוצג מה? למה ואיך? מה בולט לעין, ואיך?

הסטודיו יגבש איתך קונספט עיצובי של חווית קניה כוללת מאווירה, דרך נגישות ומסלול גלישה.
שימוש בטכנולוגיה מתקדמת שמעוצבת בהתאם לצרכי הגולש מאפשרת להשפיע על אופי וכמות הקניות בחנות.
עימוד נכון ואלמנטים עיצוביים ש'תופסים את העין’ 'עושים לך את העבודה' ומה שנשאר לך הוא רק "לספק את הסחורה".

e-Commerce חנות וירטואלית

אפשר רגע לעצום את העיניים ולדמיין ביקור בחנות.
למשש את הסחורה. להריח. לטעום. למדוד.
האתגר הגדול בעיצוב הפנים של החנות הוא עיצוב החוויה הרגשית של המבקר בה.
שאלות כמו איפה מונח מה? ולמה?  אילו גורמים משפיעים על האווירה?
ואיזו חוויה מעוניינים שהלקוח ירגיש בביקור בחנות?

בחנות אינטרנטית האתגר הזה הוא כפול ומכופל.
בחנות אינטרנטית 'קונים בעיניים'.
איפה מוצג מה? למה ואיך? מה בולט לעין, ואיך?

הסטודיו יגבש איתך קונספט עיצובי של חווית קניה כוללת מאווירה, דרך נגישות ומסלול גלישה.
שימוש בטכנולוגיה מתקדמת שמעוצבת בהתאם לצרכי הגולש מאפשרת להשפיע על אופי וכמות הקניות בחנות.
עימוד נכון ואלמנטים עיצוביים ש'תופסים את העין’ 'עושים לך את העבודה' ומה שנשאר לך הוא רק "לספק את הסחורה".

Pin It on Pinterest

Share This
דילוג לתוכן