Branding – מיתוג

האתגר של המיתוג הוא לעצב את הנראות של המותג ברשת ומחוצה לה.
לאתר את האופי של המרכיבים והמאפיינים הויזואליים,
כמו צבעים, קוים, צורות, סוגי אותיות, שישרו את האווירה שמשקפת במדוייק
את החוויה של השימוש במוצר.
במיתוג טמונה הבטחת איכות שעוברת לגולש בשפה רגשית-חושית כוללת.
מערכת שלמה של ערכים שעוברים כחוט השני בכל מפגש עם העסק
שיוצרת לו תעודת זהות ושומרת באופן עקבי על האופן בו הוא מצטייר בציבור.
עסקים קטנים שחושבים כמו גדולים באו כדי להישאר.
כדי להפוך למותג מֻכָּר. ומוֹכֵר.
באנו כדי להישאר
חושבים רחוק, חושבים עתיד.
Brand או Trend?

הסטודיו יתרגם את המסרים המילוליים למסרים חזותיים וימצא דרך יצירתית להביע את החזון והערכים של העסק כך שהם יספרו את הסיפור של המותג ויגעו בתשוקה לשייכות של ציבור הלקוחות.
כי אחרי הכל, מאחורי המותג יושבים אנשים וסיפורים מרגשים.

Branding – מיתוג

האתגר של המיתוג הוא לעצב את הנראות של המותג ברשת ומחוצה לה.
לאתר את האופי של המרכיבים והמאפיינים הויזואליים,
כמו צבעים, קוים, צורות, סוגי אותיות, שישרו את האווירה שמשקפת במדוייק
את החוויה של השימוש במוצר.
במיתוג טמונה הבטחת איכות שעוברת לגולש בשפה רגשית-חושית כוללת.
מערכת שלמה של ערכים שעוברים כחוט השני בכל מפגש עם העסק
שיוצרת לו תעודת זהות ושומרת באופן עקבי על האופן בו הוא מצטייר בציבור.
עסקים קטנים שחושבים כמו גדולים באו כדי להישאר.
כדי להפוך למותג מֻכָּר. ומוֹכֵר.
באנו כדי להישאר
חושבים רחוק, חושבים עתיד.
Brand או Trend?

הסטודיו יתרגם את המסרים המילוליים למסרים חזותיים וימצא דרך יצירתית להביע את החזון והערכים של העסק כך שהם יספרו את הסיפור של המותג ויגעו בתשוקה לשייכות של ציבור הלקוחות.
כי אחרי הכל, מאחורי המותג יושבים אנשים וסיפורים מרגשים.

Pin It on Pinterest

Share This
דילוג לתוכן